POMOZ ZMĚNIT TVÁŘ ČESKÉHO PRŮMYSLU!

Chceš, aby tvůj hlas byl slyšet? Ukaž celému světu své nápady. Zapoj se do řešení reálných case studies společně s předními leadery českého průmyslu a získej jedinečné zkušenosti.

23. - 24. října 2015, Praha

ucast-free

O BUSINESS škole

Během těchto dvou dní budeš mít příležitost sdílet své nápady na řešení reálných case studies s vybranými mentory (Zbyněk Frolík, Jan Rafaj, Pavel Bělobrádek
a další).

Naším snem je najít inovativní řešení a přispět ke změně českého průmyslu. Poděl se s námi o svoje nápady!

Pošli přihlášku a zúčastni se první BUSINESS školy,
která se koná v rámci projektu Rok průmyslu
a technického vzdělávání.

Studuješ VŠ a trápí Tě společenské problémy, se kterými jako jednotlivec nic nezmůžeš?

Jsi proaktivní, máš inovativní nápady a studuješ techniku, právo nebo management?

Máš chuť probrat své názory na aktuální témata s předními českými podnikateli, politiky nebo akademiky, nalézt společně možná řešení a ta pak představit médiím?

PROGRAM

23. října 2015 od 10:00 až 24. října 2015 do 18:00, Park Hotel Praha Průhonice

 • 1. Studenti a inovace v průmyslové výrobě

  Jak zlepšit situaci ohledně vývoje inovací na akademické půdě a spolupráci VŠ s podnikatelskou sférou?
  Jak by se měla změnit výuka technických oborů, aby dosahovala požadavků budoucích zaměstnavatelů
  a reflektovala aktuální situaci v oblasti technologických pokroků?

  Více o tématu...
  • zapojení studentů do průmyslových inovací během studia
  • jak vznikají inovační nápady na akademické půdě, jaké jsou možnosti doktorandů, další uplatnění a rozvoj inovací, uvedení do praxe
  • příležitosti a překážky
  • jak se studenti zapojují/mohou zapojit
  • aktuální stav spolupráce vysokoškolských institucí a podnikatelské sféry, omezení a příležitosti
  • úprava koncepce vzdělávání technických oborů na vysokých školách ve vztahu k zavádění Průmyslu 4.0 – problematika reflektování změn v průmyslovém odvětví na náplň studia technických oborů a přípravu budoucích odborníků
  • okrajově problematika start-upů, vědeckých inkubátorů

  Mentoři: Zbyněk Frolík, Radek Špicar, Pavel Bělobrádek, Zbyněk Škvor

 • 2. Cesta úspěchu v podnikání

  Jaký je ideální postup budování kariéry a vlastního podnikání v technické sféře?

  Více o tématu...
  • vysokoškolák jako budoucí podnikatel ve svém oboru
  • argumenty volby mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem
  • situace a konkurence na trhu práce, v podnikatelské sféře
  • chyby, zkušenosti, doporučení, předpoklady úspěchu
  • case studies mentorů
  • tvorba podnikatelského plánu a jeho struktura
  • překážky a příležitosti při plánování vstupu na trh
  • volby a možnosti financování podnikání, podpora nebo omezení ze strany státu

  Mentoři: Zbyněk Frolík, František Chaloupecký, Karel Havlíček, Eduard Muřický, Pavel Bělobrádek

 • 3. Zavádění Průmyslu 4.0 v ČR a efekty digitalizace výroby

  Jak pomůže zavádění Průmyslu 4.0 do ČR zefektivnit výrobu a nastavit nové parametry v průmyslu a
  podnikání? Jaké změny na trhu práce v závislosti na efektech digitalizace výroby můžeme
  předpokládat?

  Více o tématu...
  • ideální strategie zavádění Průmyslu 4.0 do ČR
  • kladné i záporné efekty digitalizace výroby
  • důsledky pro studium
  • důsledky, výhody a příležitosti zavádění Průmyslu 4.0 pro podniky a průmysl
  • překážky a rizika při zavádění
  • možnosti, příležitosti a rizika masové customizované výroby
  • inspirace ze zahraničí

  Mentoři: Radek Špicar, Pavel Bělobrádek, Petr Jonák, Radimír Vrba, Jan Mládek

 • 4. Měnící se trh práce

  Jak propojit světy znalostí, zkušeností a požadavků generace X a generace Y na pracovišti?

  Více o tématu...
  • aktuální změny na trhu práce v oblasti technických oborů
  • problematika zaměstnatelnosti absolventů
  • problematika kvalifikovanosti absolventů
  • možné změny struktury pracovního trhu
  • novodobý management a leadership, prostředky motivace
  • otázky odměňování a benefitů, změny ve vnímání práce jako součásti života, work-life balance
  • konfrontace generací a zkušeností a znalostí na pracovních pozicích
  • nutnost zachování kontinuity pracovních procesů a předávání zkušeností na pracovišti

  Mentoři: Jan Rafaj, Pavel Bělobrádek, Petr Jonák, Tomáš Rašner

Ing. ZBYNĚK FROLÍK

 • viceprezident představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • zakladatel a jednatel LINET spol. s.r.o.
 • jednatel, CEO Linet Group SE

Mgr. JAN RAFAJ, MBA

 • viceprezident představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • ředitel pro vnější vztahy a personalistiku ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • jednal a generální ředitel ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.

Ing. FRANTIŠEK CHALOUPECKÝ

 • viceprezident představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • předseda představenstva DOSTAV Praha a.s.

RADEK ŠPICAR, M.Phil.

 • viceprezident představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • Excutive Director Aspen Institute Prague
 • předseda správní rady Vysoké školy umělecko-průmyslové

Ing. JAN MLÁDEK, CSc

 • ministr průmyslu a obchodu

MVDr. PAVEL BĚLOBRÁDEK, Ph.D., MPA

 • místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace

Ing. EDUARD MUŘICKÝ

 • náměstek ministra průmyslu a obchodu, Sekce průmysl

prof. Ing. ZBYNĚK ŠKVOR, CSc.

 • prorektor pro vědu a výzkum ČVUT

Doc. Ing. KAREL HAVLÍČEK, Ph.D., MBA

 • jednatel a generální ředitel SINDAT GROUP
 • předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků
 • děkan Fakulty ekonomických studií VŠFS
 • člen Rady vlády pro výzkum, vývoj, inovace

prof. Ing. RADIMÍR VRBA, CSc.

 • ředitel Středoevropského technologického institutu
 • VUT v Brně

Ing. PETR JONÁK

 • člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

Mag. TOMÁŠ RAŠNER

 • Country Manager společnosti Universum pro Českou republiku
 • ředitel společnosti Studenta Media

PhDr. PŘEMYSL ČECH

 • redaktor, moderátor ekonomické redakce České televize
více informací

KONTAKT

Pořadatelem první BUSINESS školy v ČR je Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Spolupořadatelem je kariérní portál pro studenty a absolventy vysokých škol Proudly.

Máš dotaz? Neváhej se zeptat. Těšíme se na viděnou!

Kontakt pro mentory:

Ing. Kateřina Pavlíková
Svaz průmyslu a dopravy ČR
tel.: 731 688 674
kpavlikova@spcr.cz

Pořádá:

Spolupořadatel:

Studentský mediální partner: